Posiadamy doświadczenie w analizie warunków zagospodarowania terenu i wskaźników zabudowy, tworzeniu koncepcji zamierzenia budowlanego, optymalizacji wykorzystania przestrzeni oraz koordynowaniu prac projektowych, a także współpracujemy z uprawnionymi i godnymi polecenia projektantami. Na zlecenie inwestora możemy wykonać dokumentację projektową wraz z uzyskaniem na jego rzecz prawomocnego pozwolenia na budowę, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.