Budowa domów Wrocław

Możemy służyć wiedzą i doświadczeniem każdemu inwestorowi planującemu przedsięwzięcie budowlane na każdym z etapów, w szczególności:

  • podczas tworzenia koncepcji zamierzenia budowlanego spełniającej oczekiwania inwestora
  • poszukiwania odpowiedniej działki budowlanej spełniającej wszystkie kryteria potrzebne do realizacji zamierzenia budowlanego
  • prac projektowych, w tym  uzyskanie wszelkich niezbędnych warunków, uzgodnień, opinii
  • wykonywania kosztorysów, harmonogramów
  • uzyskiwania  pozwolenia na budowę
  • budowy budynków mieszkalnych/ biurowych/ usługowych
  • uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie obiektu

Wszystkie powyższe czynności możemy wykonać na zasadach „inwestora zastępczego”, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.