Na zlecenie Inwestora, w oparciu o wieloletnie doświadczenie i posiadane uprawnienia możemy nadzorować inwestycję budowlaną pełniąc funkcję Kierownika Budowy i/lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wykonując wszystkie zobowiązania nałożone ustawą Prawo Budowlane i umową z inwestorem.
Inwestor nie zawsze ma wystarczającą ilość czasu i doświadczenie, by móc samodzielnie odbierać prace budowlane pod względem jakości i zgodności z umową. Oferujemy usługi w zakresie odbiorów budynków/ mieszkań/lokali od Wykonawcy/ dewelopera po zakończeniu jak i w trakcie inwestycji.

Oferujemy również usługi w zakresie odbiorów budynków/ mieszkań/lokali od Wykonawcy/ dewelopera po zakończeniu inwestycji.

W zakres czynności związanych z nadzorem mogą wchodzić:

  • kontrola jakości wykonywanych prac
  • kontrola przestrzegania zasad bezpieczeństwa
  • wykonywanie przedmiarów robót
  • sporządzanie kosztorysów
  • sporządzanie zestawień oraz zamówień materiałowych
  • sporządzanie harmonogramów
  • obmiar i rozliczenia wykonanych prac
  • rozliczenie zużytego materiału oraz jego inwentaryzacja